2 Ocak 2021

Mirasın Reddi Süresi

Yasal mirasçılar, mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar ise mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen
bildirildiği tarihten itibaren 3 ay içinde mirası ret edebilirler. Medeni kanunda düzenleme aşağıda ki gibidir.

B. Ret
I. Ret beyanı

 1. Ret hakkı
  Madde 605-Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.
  Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras
  reddedilmiş sayılır.
 2. Süre
  a. Genel olarak

  Madde 606- Miras, üç ay içinde reddolunabilir.
  Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın
  ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen
  bildirildiği tarihten işlemeye başlar.