info@asmhukuk.com | 0212 466 47 57 (Pbx)
Online Randevu

Çalışma Alanlarımız

Aile Hukuk

Borçlar Hukuku

Maddi ve Manevi Tazminat, Haksız Fiil, Diğer Akitler

Gayrimenkul Hukuku

İmar, Kentsel Dönüşüm, İpotek, Kat Mülkiyeti vb.

İcra ve İflas Hukuku

Kira Hukuku

Miras Hukuku

Sigorta Hukuku

Şirketler Hukuku

Sağlık Hukuku

Ticaret Hukuk

Tüketici Hukuku

İş Hukuk ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Vakıf, Dernek ve Kooperatif Hukuku

Biz kimiz;

ASM HUKUK BÜROSU 2003 yılından beri avukatlık ve hukuki hizmet vermekte olup, ismini kuruluş esnasındaki avukatların isimlerindeki baş harflerden almaktadır. Asm Hukuk Bürosu bireylere veya tüzel kişilere avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekle birlikte, müvekkillerini özel veya kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek kişiler karşısında temsil eder. ASM Hukuk, her türlü hukuki hizmeti, çözüm odaklı, hızlı, ilkeli, hukuk ve hakkaniyete bağlı olarak, dürüst ve yenilikçi bir anlayışla yapar. Bütün iş ve işlemler hukukun üstünlüğü hak ve hukuk prensibi ile şeffaf ve güven ilkesi çerçevesinde yürür. Ofisimiz sınırlı olarak İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde de hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

EKİBİMİZ

Av. Metin KURŞAT

Avukat
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2001 yılı mezunu olup 2001–2003 yılları arası bir bankanın hukuk bölümünde çalışmıştır. Oxford Kings Colleges’de dil eğitimi, Kadir Has Üniversitesi Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Boşanma, Nafaka, Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı, Tüketici Hukuku, Şirketler Hukuku, Trafik Kazaları, Ticaret Hukuk alanında uzmandır.

Av. Abdulvahap ÖZTÜRK

Avukat
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2001 yılı mezunu olup 2002 yılından beri İstanbul’da serbest avukatlık yapmaktadır. Kira, gayrimenkul, icra ve Iflas Hukuku, Ipotek, Kat Mülkiyeti Kanunu, Site Yönetimi, İmar Hukuku, İnsaat Hukuku, Kooperatif ve Miras Hukuku alanında uzmandır.

Av. Esra SALCIAV KURŞAT

Avukat
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2005 yili mezunudur. 2006 yılından beri ASM Huku&Danışmanlık ofisinde çalısmaktadır. İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir. Aile Hukuku, Sigorta ve Tazminat Hukuku, Dernekler ve Vakiflar Hukuku ile Sağlık Hukuku alanında uzmandır.

Arabuluculuk Çözüm Noktamız

Arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler. Taraflar, gerek arabulucuya başvururken gerekse tüm süreç boyunca eşit haklara sahiptirler. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucu, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür. Bazı dava türlerinde arabuluculuk dava şartıdır.

Son makalelerimiz

Online Hukuki Danışmanlık

Hukuki problemlerinizi formda belirtin, avukatlarımız size dönüş yapsın.