MİRASIN HÜKMEN REDDİ DAVASI

3 AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇİNDE REDDİLMEYEN MİRAS, BAŞKA BİR YOL İLE RED EDİLEBİLİR Mİ?

Medeni Kanunun 599. Maddesine göre mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. Kanunda özel olarak belirtilen haller hariç, mirasçılar, miras bırakanın aynî haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve miras bırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar. Görüldüğü üzere miras bir bütün olarak yani aktifleri ve pasifleri ile mirasçılara geçer. Mirasçı, mirası bir bütün olarak ret etmediği takdirde miras bırakanın borçlarından da şahsi olarak sorumlu olur.

Medeni Kanunun 605. maddesi ile yasal ve atanmış mirasçılara mirası reddetme hakkı tanınmıştır. Yine aynı kanunun 606. maddesine göre miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren işlemeye başlar. Bu 3 aylık süre, hak düşürücü bir süre olup bu süre içerisinde mirası ret etmeyen mirasçı, mirası bir bütün olarak yani aktifi ve pasifiyle kabul etmiş olur. Bu durumda, miras bırakanın malından çok borcu varsa, 3 aylı hak düşürücü süreyi kaçıran mirasçılar bu borçları da ödemek zorundadırlar. İşte sorun da burada başlamaktadır. 3 aylık hak düşürücü süre geçtikten sonra mirasçılar mirası reddilebilir mi?

http://yuvayayolculuk.com/mirasin-hukmen-reddi-davasi.html

mirasin-hukmen-reddi