Fazla Çalışma Türleri ve Fazla Çalışma Ücreti

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 07.04.2016 Tarihli 2014/36553 E., 2016/8730 sayılı kararında fazla çalışma ile ilgili şu tespitleri yapmıştır; https://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/yeniTasarim/index.jsp 1-4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak belirtilmiştir. 2-4857 sayılı İş Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, fazla çalışma saat ücreti, normal çalışma saat ücretinin yüzde elli fazlasıdır. 3-Fazla Daha fazla okuyunFazla Çalışma Türleri ve Fazla Çalışma Ücreti[…]