Vekil Edenin Hesap Sorma Vekilin Hesap Verme Borcunun Zamanaşımı

Vekâlet sözleşmesinde vekilin aldıklarını müvekkile iade etmesine ilişkin olan verme borcu ve müvekkilin bunları talep hakkı, BK md. 126/IV hükmüne göre vekâlet sözleşmesinden doğan tüm alacaklar gibi beş yıllık zamanaşımına tabi bulunmaktadır. Vekaletname verilerek yapılan gayrimenkul satışında vekil edenin hesap sorma vekilin hesap verme borcu. Vekilin hesap verme borcu 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Borçlar Kanunu 392/1  göre; Daha fazla okuyunVekil Edenin Hesap Sorma Vekilin Hesap Verme Borcunun Zamanaşımı[…]