İnsan hakları evrensel beyannamesi

Source: Secretariat of the Human Rights Coordinating Committee, Turkey http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=trk İnsan hakları  evrensel beyannamesi Önsöz İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının temeli olmasına, İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık vicdanını isyana sevkeden vahşiliklere sebep olmuş bulunmasına, dehşetten ve yoksulluktan Daha fazla okuyunİnsan hakları evrensel beyannamesi[…]