ASM HUKUK BÜROSU

İŞ HUKUKU UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK

İşçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla ilgili tespit ve itiraz durumları dava şartı arabuluculuk kapsamında değildir. İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talepleri bakımından ihtiyari arabuluculuğa başvurmak mümkündür.