İş Kazası Kanunlarda Nasıl Tarif Edilmiştir?

506 sayılı Yasa’nın 11. maddesi ve 5510 sayılı Yasa’nın 13.maddesinde iş kazasının tarifi yapılmıştır.  Buna göre  İş kazası, a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp Daha fazla okuyunİş Kazası Kanunlarda Nasıl Tarif Edilmiştir?[…]