Haksız Fesih Halinde İşsizlik Sigortası Alacağı İşvernden Tahsil Edilebilir mi?

Yargıtay, aşağıda paylaştığımız kararında, haksız fesih yapan işverenden, işçinin,  işsiz kaldığı süre için işsizlik sigortası alacağının hesaplanıp hüküm altına alınmasına karar vermiştir. Karar özet olarak şöyledir; “Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca, “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” Hakkın kötüye kullanılması, kişinin Daha fazla okuyunHaksız Fesih Halinde İşsizlik Sigortası Alacağı İşvernden Tahsil Edilebilir mi?[…]