Kötü Niyetle Temyizin Sonuçları

HMK’nun 368. maddesi gereğince temyiz talebinin kötü niyetle yapıldığı anlaşılırsa, Yargıtay’ca 329. madde hükümleri uygulanarak disiplin para cezasına hükmedilir. İlgili kanun maddeleri ile emsal Yargıtay kararı aşağıda ki gibidir. “Kötüniyetle temyiz MADDE 368- (1) Temyiz talebinin kötüniyetle yapıldığı anlaşılırsa Yargıtayca 329 uncu madde hükümleri uygulanır.” “Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları MADDE 329- (1) Kötüniyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf, yargılama giderlerinden Daha fazla okuyunKötü Niyetle Temyizin Sonuçları[…]