PRİM ÖDEME VE SİGORTALILIK SÜRESİ YÖNÜNDEN EMEKLİLİK HAKKI

İşçi ayrıldığı tarihte sigortalılık süresini ve prim gün sayısını tamamlamış ise kıdem tazminatına hak kazanacaktır.  “1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bentte, “506 Sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık Daha fazla okuyunPRİM ÖDEME VE SİGORTALILIK SÜRESİ YÖNÜNDEN EMEKLİLİK HAKKI[…]