Vadesi Bulunmayan Senet Geçerli midir?

Yargıtay 12.HD. 2015/18318 E.,2015/29405 K. “TTK’nun 776. maddesi uyarınca; vade, bononun unsurlarından olsa da aynı Kanun’un 777/2. maddesi gereğince vadesi gösterilmemiş bir bono görüldüğünde ödenmesi şart bir bono sayılır. TTK’nun 778. maddesi göndermesi ile bonolarda da uygulanması gereken aynı Kanun’un 704. maddesine göre ise görüldüğünde ödenecek bononun tanzim tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenmek üzere Daha fazla okuyunVadesi Bulunmayan Senet Geçerli midir?[…]