FAZLA MESAİ VE ÜCRETİ

Yargıtay bir kararından fazla çalışma ile ilgili aşağıda ki tespitleri yapmıştır. Kararı ve tespitleri olduğu gibi aktarıyorum. 1-4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak belirtilmiştir. “Ancak tarafların anlaşması ile bu normal çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği ilkesi benimsenmiştir. Yasanın Daha fazla okuyunFAZLA MESAİ VE ÜCRETİ[…]