Doktor Hatası Neticesinde Sakat Kalma – Adli Tıp Kurumu Genel Kurul Raporunun Geçerliliği

Sağ bacağı, ameliyat esnasındaki doktor hatası neticesinde, sakat kalan ve bir daha bacağının düzelemeyeceğini öğrenen bir kişinin açmış olduğu davada Yargıtay şu kararı vermiştir; Adli Tıp Kurumu Genel Kurul raporunun itirazları karşılamadığını ve soyut olduğunu bu sebeplerle, Yerel mahkemenin, üniversitelerin ana bilim dallarından seçilecek uzmanlardan oluşacak bir bilirkişi kuruluna dosya tevdi etmesini, davalıların açıklanan hukuki konum ve sorumlulukları, dosyada mevcut delillerle Daha fazla okuyunDoktor Hatası Neticesinde Sakat Kalma – Adli Tıp Kurumu Genel Kurul Raporunun Geçerliliği[…]