Estetik Ameliyat Sonrası Yapılan Yanlış Enjeksiyon Nedeni ile Sakat Kalma Halinde Doktorun Sorumluluğu

Yargıtay, bir davaya konu olan bir olayda; Davacı, davalı hastanede, memelerde küçüklük şikayetiyle, estetik ameliyatı olduğunu, ameliyat akabinde yapılan ağrı kesici iğneden sonra bacağında sakatlık meydana geldiğini, bu durumdan hastanenin, doktorun ve hemşirenin kusurlu olduklarını ileri sürerek, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Yerel mahkeme, adli tıp raporuna göre, olayda enjeksiyonun yapılış tekniği ve uygulanan bölgenin Daha fazla okuyunEstetik Ameliyat Sonrası Yapılan Yanlış Enjeksiyon Nedeni ile Sakat Kalma Halinde Doktorun Sorumluluğu[…]

Doktor Hatası Neticesinde Sakat Kalma – Adli Tıp Kurumu Genel Kurul Raporunun Geçerliliği

Sağ bacağı, ameliyat esnasındaki doktor hatası neticesinde, sakat kalan ve bir daha bacağının düzelemeyeceğini öğrenen bir kişinin açmış olduğu davada Yargıtay şu kararı vermiştir; Adli Tıp Kurumu Genel Kurul raporunun itirazları karşılamadığını ve soyut olduğunu bu sebeplerle, Yerel mahkemenin, üniversitelerin ana bilim dallarından seçilecek uzmanlardan oluşacak bir bilirkişi kuruluna dosya tevdi etmesini, davalıların açıklanan hukuki konum ve sorumlulukları, dosyada mevcut delillerle Daha fazla okuyunDoktor Hatası Neticesinde Sakat Kalma – Adli Tıp Kurumu Genel Kurul Raporunun Geçerliliği[…]

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların denetimi

GENEL OLARAK  Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların denetimi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır. 14/12/1983 tarih, KHK/181 karar sayılı Sağlık Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakında kanun hükmünde kararname ile Sağlık Bakanlığına,sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların denetimi yetkisi ve görevi yüklenmiştir.[1] Bu yetki kanun hükmünde kararname (KHK) ile verildiği için KHK’nın ne olduğunu hatırlamakta fayda vardır. KHK, Daha fazla okuyunSağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların denetimi[…]