Yargıtay’dan Emsal Karar: Genel Cerrah “Estetik Ameliyat ” Yapamaz

Estetik cerrahi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda önemli ölçüde ilerleme kaydetmiş, estetik ameliyat olanların sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Bunun sonucu olarak da zaman zaman taraflar arasında hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır.  Yargıtay estetik ameliyat ile tedavi değil güzelleşme amaçlandığı için taraflar arasında “eser sözleşmesi” ilişkisinin varlığını kabul etmektedir.            Son dönemde verilen Daha fazla okuyunYargıtay’dan Emsal Karar: Genel Cerrah “Estetik Ameliyat ” Yapamaz[…]

Estetik Ameliyat Sonrası Yapılan Yanlış Enjeksiyon Nedeni ile Sakat Kalma Halinde Doktorun Sorumluluğu

Yargıtay, bir davaya konu olan bir olayda; Davacı, davalı hastanede, memelerde küçüklük şikayetiyle, estetik ameliyatı olduğunu, ameliyat akabinde yapılan ağrı kesici iğneden sonra bacağında sakatlık meydana geldiğini, bu durumdan hastanenin, doktorun ve hemşirenin kusurlu olduklarını ileri sürerek, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Yerel mahkeme, adli tıp raporuna göre, olayda enjeksiyonun yapılış tekniği ve uygulanan bölgenin Daha fazla okuyunEstetik Ameliyat Sonrası Yapılan Yanlış Enjeksiyon Nedeni ile Sakat Kalma Halinde Doktorun Sorumluluğu[…]