Estetik Ameliyat Sonrası Yapılan Yanlış Enjeksiyon Nedeni ile Sakat Kalma Halinde Doktorun Sorumluluğu

Yargıtay, bir davaya konu olan bir olayda; Davacı, davalı hastanede, memelerde küçüklük şikayetiyle, estetik ameliyatı olduğunu, ameliyat akabinde yapılan ağrı kesici iğneden sonra bacağında sakatlık meydana geldiğini, bu durumdan hastanenin, doktorun ve hemşirenin kusurlu olduklarını ileri sürerek, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Yerel mahkeme, adli tıp raporuna göre, olayda enjeksiyonun yapılış tekniği ve uygulanan bölgenin Daha fazla okuyunEstetik Ameliyat Sonrası Yapılan Yanlış Enjeksiyon Nedeni ile Sakat Kalma Halinde Doktorun Sorumluluğu[…]