İŞE İADE DAVASININ ŞARTLARI

İşe iade davası açabilmek için aşağıda ki şartların gerçekleşmiş olması gerekir; 1-İş sözleşmesinin İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na tabi olması, 2-İş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması, 3-İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş olması, 4-İşçinin en az 6 ay kıdeminin bulunması, 5-İş yerinde 30 veya daha fazla işçinin çalışıyor olması, 6-Dava açacak işçinin işveren vekili olmaması, 7-İş akdinin feshi tarihinden Daha fazla okuyunİŞE İADE DAVASININ ŞARTLARI[…]