Islaha Karşı Yapılan Zamanaşımı Def’i’nin Davaya Etkisi (Belirsiz Alacak Davası-Kısmi Dava)

Dava türü “belirsiz alacak” davası ise ıslah zamanaşımı söz konusu değildir. Bedel artırımı şeklinde davaya devam edilir. Dava türü “kısmi dava” ise ıslaha karşı yapılan zamanaşımı itirazı geçerli olup, zamanaşımı itirazı yapıldığı tarihten geriye doğru etkilidir. 9. Hukuk Dairesi         2015/6019 E.  ,  2016/21376 K.”…Somut olayda maddi tazminatın 25.01.2010 tarihli dava dilekçesinde fazlaya ilişkin talep hakları Daha fazla okuyunIslaha Karşı Yapılan Zamanaşımı Def’i’nin Davaya Etkisi (Belirsiz Alacak Davası-Kısmi Dava)[…]