İcra takibine itiraz ediltikten sonra borcun haricen ödenmesi halinde borcun ferileri için itirazın iptali davası açılması

Yargıtay’ın bir kararına konu olan olayda; Borçlu, aleyhine icra takibi açıldığı gün, borcu haricen ödemiş ve icra takibine itiraz etmiştir. Alacaklı, borçlu aleyhine itirazın iptali davası açmış, yerel mahkeme, davacının bu davayı açmakta hukuki yararı bulunmadığından bahisle davanın reddine karar vermiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, davaya konu, icra takibine davalı/borçlu tarafından itiraz edilerek icra takibinin durması sağlanmış Daha fazla okuyunİcra takibine itiraz ediltikten sonra borcun haricen ödenmesi halinde borcun ferileri için itirazın iptali davası açılması[…]