Kadının eşini bir başka erkekle aldatması, kocanın kişilik haklarına saldırı mahiyetindedir ve manevi tazminatı gerektirir

Yargıtay’ın bir kararına konu olan olayda; kadın, eşini, bir başka erkekle aldatmış, kocası bu olaydan sonra eşine basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde fiziki şiddet uygulamıştır. Kadının açmış olduğu boşanma davasında, davalı koca davanın reddini istemiştir. Mahkeme, kocanın boşanma davasına itirazını, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğunu, evlilik birliğinin devamında koca bakımından korunmaya değer bir yarar kalmadığı belirterek boşanma kararı Daha fazla okuyunKadının eşini bir başka erkekle aldatması, kocanın kişilik haklarına saldırı mahiyetindedir ve manevi tazminatı gerektirir[…]