DÜĞÜNDE ÇEKİLEN VİDEO KAYDININ BOZUK OLMASI HALİNDE MANEVİ TAZMİNAT İSTENEBİLİR Mİ?

Yargıtay, düğünde çekilen video kasetinin bozuk olmasından şikayetçi olan çifti haklı bularak çekim yapanın tazminat ödemesine karar vermiştir. Yargıtay, nikah, düğün gibi öneme sahip özel günlerde, insan hayatında genellikle bir kez yaşanan önemli günlerin  belgelenmemiş olması gelin ve damat ile yakınları için yaşam boyu üzüntü kaynağı olacağından, ayıplı hizmet sebebiyle manevi tazminatın istenebilir olduğuna hükmetmiştir. Daha fazla okuyunDÜĞÜNDE ÇEKİLEN VİDEO KAYDININ BOZUK OLMASI HALİNDE MANEVİ TAZMİNAT İSTENEBİLİR Mİ?[…]

Kadının eşini bir başka erkekle aldatması, kocanın kişilik haklarına saldırı mahiyetindedir ve manevi tazminatı gerektirir

Yargıtay’ın bir kararına konu olan olayda; kadın, eşini, bir başka erkekle aldatmış, kocası bu olaydan sonra eşine basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde fiziki şiddet uygulamıştır. Kadının açmış olduğu boşanma davasında, davalı koca davanın reddini istemiştir. Mahkeme, kocanın boşanma davasına itirazını, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğunu, evlilik birliğinin devamında koca bakımından korunmaya değer bir yarar kalmadığı belirterek boşanma kararı Daha fazla okuyunKadının eşini bir başka erkekle aldatması, kocanın kişilik haklarına saldırı mahiyetindedir ve manevi tazminatı gerektirir[…]

Gereksiz Yere Birden Fazla Haksız Şikayet Yapılması ve Dava Açılması Halinde Manevi Tazminat

Yargıtay, bir kişi hakkında, gereksiz yere, adli ve idari yönden değişik zaman dilimlerinde birden fazla kere şikayet edilmesini, anayasal şikayet hakkının kötüye kullanıldığı şeklinde yorumlayarak şikayet hakkını anayasal hak olmaktan çıkarıp taciz boyutuna ulaştığına karar vermiş ve kişilik hakları ile şikayet hakkı arasındaki çatışan yararlar dengesinin bozulduğunu uygun bir miktar manevi tazminat takdir edilmesi gerektiğine hükmetmiştir. İlgili Yargıtay kararı;  4. Hukuk Daha fazla okuyunGereksiz Yere Birden Fazla Haksız Şikayet Yapılması ve Dava Açılması Halinde Manevi Tazminat[…]

Manevi tazminat

GENEL OLARAK Manevi tazminat, şahsiyet hakkına hukuka aykırı tecavüzden doğan acı elem ve ızdırabın telafisi amacıyla hükmedilen tazminattır. Tecavüz sebebiyle duyulan acı elem ve ızdırap manevi zarar olarak ifade edilir. [1] Şeye gelen zararlardan dolayı kural olarak manevi zararın tazminine hükmedilmez,ancak istisnai durumlarda dolaylı olarak kişilik haklarının ihlali sözkonusu olduğunda manevi tazminata hükmedilir.[2] Manevi tazminatta ekonomik Daha fazla okuyunManevi tazminat[…]