TÜKETİCİLERDEN ALINAN SENETLER GEÇERLİ MİDİR?

TKHK m 4/5  hükmü uyarınca  Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir. TKHK m 4/5 uyarınca belirtilen geçersizlik sadece tüketici yönündendir. Tacirin ticari ilişkide bulunduğu kişilerle aralarındaki geçerlilik durumunu Daha fazla okuyunTÜKETİCİLERDEN ALINAN SENETLER GEÇERLİ MİDİR?[…]