Banka Kredilerinde Alınan Masraf ve Komisyonun İadesi

Banka,masraf,komisyon gibi adlar altında,ancak kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebilir. Aksi halde yapılan kesintiler haksız şart niteliğinde olup iadeye tabidir. İlgili güncel Yargıtay kararı; 13. Hukuk Dairesi         2016/8497 E.  ,  2016/12303 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak Daha fazla okuyunBanka Kredilerinde Alınan Masraf ve Komisyonun İadesi[…]