TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ GÖREV SINIRI (2016)

2014/2 sayılı tebliğ ile İl tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır üçbin üçyüz liraya, ilçe tüketici hakem heyetlerinde ikibin ikiyüz liraya ve Büyük şehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır ikibin ikiyüz Türk lirası ile Üçbin üçyüz Türk lirası olarak belirlenmiştir. Bu husus dava şartı olup, Tüketici Mahkemelerince re’sen dikkate Daha fazla okuyunTÜKETİCİ HAKEM HEYETİ GÖREV SINIRI (2016)[…]