TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ GÖREV SINIRI (2016)

2014/2 sayılı tebliğ ile İl tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır üçbin üçyüz liraya, ilçe tüketici hakem heyetlerinde ikibin ikiyüz liraya ve Büyük şehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır ikibin ikiyüz Türk lirası ile Üçbin üçyüz Türk lirası olarak belirlenmiştir. Bu husus dava şartı olup, Tüketici Mahkemelerince re’sen dikkate Daha fazla okuyunTÜKETİCİ HAKEM HEYETİ GÖREV SINIRI (2016)[…]

Yabancı Mahkemenin Nafaka Kararı Türkiye’de Nasıl İcra Edilebilir?

Yabancı mahkeme nafaka kararının Türkiye’de icrası için tenfiz kararı gerekli olup ilgili Yargıtay kararı aşağıda ki gibidir. Nafaka yükümlülüğü konusundaki kararların tanınması ve tenfizine ilişkin aynı tarihli Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre münhasıran nafaka yükümlülüğüne ilişkin bir kararın tanınması veya tenfizi; tanıma ve tenfizin talep edildiği devletin kamu düzeniyle açıkca bağdaşmaması ve tarafları, konusu aynı olan bir Daha fazla okuyunYabancı Mahkemenin Nafaka Kararı Türkiye’de Nasıl İcra Edilebilir?[…]

Kötü niyetli vekil ile yapılan işlem geçerlimidir?

Gayrimenkul alıcısı iyi niyetli ise yani vekilin vekalet görevini kötüye kullandığını bilmiyor veya kendisinden beklenen özeni göstermesine rağmen bilmesine olanak yoksa, vekil ile yaptığı sözleşme geçerlidir ve vekil edeni bağlar. Vekil vekâlet görevini kötüye kullansa dahi bu husus vekil ile vekalet eden arasında bir iç sorun olarak kalır, vekil ile sözleşme yapan kişinin kazandığı haklara Daha fazla okuyunKötü niyetli vekil ile yapılan işlem geçerlimidir?[…]

EV SAHİBİ ANAHTARI ALMAKTAN KAÇINIRSA KİRACININ NE YAPMASI GEREKİR?

Kiralananın tahliye edildiğinin (kiracının kiralananı iade borcunu yerine getirdiğinin) kabul edilebilmesi için, kiralananın fiilen boşaltılması yeterli değildir. Anahtarın da kiralayana teslim edilmesi gerekir. Kiracının bildirdiği tahliye tarihinin kiralayan tarafından kabul edilmemesi; başka bir ifadeyle, tahliye tarihinin taraflar arasında çekişmeli olması halinde; kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini, böylece kira ilişkisinin kendisince ileri sürülen tarihte Daha fazla okuyunEV SAHİBİ ANAHTARI ALMAKTAN KAÇINIRSA KİRACININ NE YAPMASI GEREKİR?[…]

YAPININ KOMŞU PARSELE TAŞMASI

TMK’nın 724. maddesine dayanarak tescil talebinde bulunabilmesi için öncelikli koşul, malzeme sahibinin iyiniyetli olmasıdır. İkinci koşul, yapı kıymetinin taşınmazın değerinden açıkça fazla olması; üçüncü koşul ise yapıyı yapanın (malzeme sahibinin), taşınmaz malikine uygun bir bedel ödemesidir.

Bakiye Süre Ücretine Hak Kazanılabilmesi İçin İş Sözleşmesinin Belirli Süreli Olması

Belirli süreli iş sözleşmesinden söz edebilmek için sözleşmenin süreye bağlanması ve bunun için objektif sebeplerin varlığı gerekir. Yapılan iş süreklilik arz ediyorsa iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi niteliğindedir. İş sözleşmesi belirsiz süreli ise bakiye süre ücreti talep edilemez. Yani bakiye süre ücretinin talep edilebilmesi iş sözleşmesinin belirli süreli olması şarttır. Belirli süreli iş sözleşmesinden söz edilebilmesi için sözleşmenin Daha fazla okuyunBakiye Süre Ücretine Hak Kazanılabilmesi İçin İş Sözleşmesinin Belirli Süreli Olması[…]