YARGITAY: EVİNİZ LOKANTA, EŞİNİZ DE AŞÇI DEĞİL !

Yargıtay  son dönemde vermiş olduğu bir kararda “yemeğe sürekli arkadaşlarını getirmeyi “ boşanma sebebi olarak saymıştır. Söz konusu olayda davacı kadın eşinin sürekli erkek arkadaşlarını eve yemeğe davet ettiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açmış, yerel mahkeme de davacıyı haklı görerek çiftin boşanmasına karar vermiştir. Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın temyizi üzerine Yargıtay 2.Hukuk Daha fazla okuyunYARGITAY: EVİNİZ LOKANTA, EŞİNİZ DE AŞÇI DEĞİL ![…]

Ceza Mahkemesinde Şikayetten Vazgeçmenin Boşanma Davasına Etkisi

Yargıtay, ceza mahkemesinde görülmekte olan bir davada şiddete uğrayan kadının şikâyetinden vazgeçmesinin tek başına eşini affettiği anlamına gelmediğini, eşin maruz kaldığı fiziksel şiddetten dolayı kocasını affettiğine ve tarafların barıştıklarına ilişkin başka bir delil ve olgu bulunması gerektiğine hükmetmiştir. Yargıtay, eşinden şiddet gören kadının, ceza mahkemesinde şikayetinden vazgeçmiş olmasını, eşini affettiğini göstermeyeceğini, söz konusu şiddet olayından sonra tarafların bir araya Daha fazla okuyunCeza Mahkemesinde Şikayetten Vazgeçmenin Boşanma Davasına Etkisi[…]

Boşanma Davasından Sonra Üç Yıl İçinde Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Sebebi ile Boşanma Davasının Şartları

Boşanma sebeplerinden herhangi biri ile açılmış fakat retle sonuçlanıp kesinleşmiş bir boşanma davasından sonra kesinleşme tarihinden itibaren 3 yıl içinde tarafların evlilik birliğini devam ettirmek üzere bir araya gelmemiş olduklarını ispatlamaları halinde Medeni Kanunu’nun 166/son maddesine göre boşanmalarına karar verilir. Medeni Kanunu’nun 166/son maddesine göre boşanma için; Boşanma sebeplerinden biriyle açılmış bulunan bir davanın reddine karar verilmesi, Bu kararın Daha fazla okuyunBoşanma Davasından Sonra Üç Yıl İçinde Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Sebebi ile Boşanma Davasının Şartları[…]